Diensten

Diensten

Duurzame inzetbaarheid. Privaatpublieke samenwerking. Innovatie van de georganiseerde sport. Het zijn doelen die veel organisaties nastreven, maar moeilijk weten te realiseren. De kennis, expertise en het vitale netwerk ontbreekt veelal om de juiste aanpak te kiezen waarmee projecten van de grond komen en die structurele verandering teweegbrengt. Zaak voor de Sport heeft die kennis en expertise en wil met u toewerken naar een sportieve en vitale samenleving. Bewegen, werken en leven anders benaderen. Met nieuwe sport- en beweegconcepten, sportief werkgeverschap en opleidingen voor professionals op het gebied van sport en maatschappij.

Concepting | Opleidingen | Sportief Werkgeverschap | Coaching & Advies | Gezondheid & Zorg