Diensten

Concepting

Een bloeiend verenigingsleven, een grote rol van de overheid en een continue doorstroom van deelnemers. Met dergelijke omstandigheden was het domein van sportfaciliteiten en sportaanbod grotendeels in handen van gemeente en sportverenigingen. De huidige situatie is anders. De overheid treedt terug en heeft minder middelen. Commerciële aanbieders  en sportieve leisure nemen een steeds groter wordend aandeel in het totale sportaanbod. Veel gemeenschappen krimpen en vergrijzen. Lid of vrijwilliger zijn bij een sportvereniging is niet meer vanzelfsprekend in onze 24-uurs economie. De sportconsument is veranderd.  Daarom zijn er ook nieuwe oplossingen nodig. Een andere benadering waarmee we nieuwe vormen van financiering en invulling vinden voor sportfaciliteiten. Een nieuwe kijk op samenwerken en ontwikkeling van beter passend sport- en beweegaanbod.

Concepting | Opleidingen | Sportief Werkgeverschap | Coaching & Advies | Gezondheid & Zorg

Van inspiratiesessie tot uitvoeringsplan
Zaak voor de Sport helpt u nieuwe oplossingen te vinden en ze uit te werken tot een concreet plan. Met inspiratiesessies helpen we het creatieve proces op gang, met expertmeetings brengen we kansen naar boven.  Desgewenst kunnen we de uitkomsten uitwerken tot een eerste concept. Ook voor de vervolgstappen kunt u Zaak voor de Sport inschakelen: van concept naar business case, van business case naar business plan, van business plan naar uitvoeringsplan. Zoekt u mogelijke partners, investeerders of fondsen? Wilt u een analyse van uw klantengroepen? Het zijn belangrijke stappen in de weg naar succes, waarbij Zaak voor de Sport graag ondersteuning biedt.

Deze organisaties gingen u voor:
• Outdoor motorsportpark
• Beleveniswereld Daelzicht
• Sportpark de Haamen
• Heidekamppark
• Sport en leisurepark Landgraaf

Voor wie?
• Gemeenten
• Provincie
• Sportraden
• Woningcorporaties
• Projectontwikkelaars
• Commerciële sport- en beweegaanbieders
• (Landschaps)architecten
• Zorgaanbieders
• Welzijnsorganisaties
• Werkgevers/Bedrijven