Zaak voor de Sport BV heeft eind juli 2014 in opdracht van Provincie Limburg een Aanvalsplan Overgewicht opgeleverd, dat in nauwe samenwerking met GGD Zuid-Limburg, GGD Limburg-Noord, Huis voor de Zorg en Huis voor de Sport Limburg tot stand is gekomen. Het resultaat is een door het werkveld gedragen advies dat een uitvoeringsplan 2014-2016 bevat, waarmee de obesogene Limburgse samenleving een inhaalslag kan maken om de provinciale achterstand op de landelijke cijfers om te buigen. De Provincie Limburg beraadt zich momenteel over de gewenste implementatie en partnerkeuze om het uitvoeringsplan effectief te kunnen vormgeven. Interesse in het eindrapport? Stuur een bericht naar a.roemgens@zaakvoordesport.nl.