Over
de
zaak

Over de zaak

Zaak voor de Sport heeft een duidelijk andere taak dan Huis voor de Sport Limburg. Huis voor de Sport heeft een afgebakende steuntaak vanuit de Provincie Limburg voor gemeenten, het maatschappelijke middenveld, zorg, onderwijs en verenigingen. Huis voor de Sport ontvangt voor de uitvoering van deze taak subsidies en opdrachten.

Zaak voor de Sport en stichting Limburg in Beweging

Zaak voor de Sport opereert in de vrije markt en zoekt dus proactief naar kansen en ontwikkelingen in sport en maatschappij waarop ze wil aansluiten met onderscheidende dienstverlening. Dat neemt niet weg dat ook wij maatschappelijke doelstellingen onderschrijven: de breedtesport versterken en toekomstbestendig maken. Eventuele winst komt ten goede aan de stichting Limburg in Beweging, die over een ANBI status beschikt. Vanuit die gedachte ondersteunt Zaak voor de Sport gelijksoortige initiatieven, zoals Stichting Basissport Limburg, Talentfonds Topsport Limburg en het Jeugdsportfonds.

Limburg_RGB

Over de zaak

In deze tijd moeten we creatieve oplossingen zoeken om te voorkomen dat we mooie sportfaciliteiten en  gevarieerd aanbod kwijtraken en innovatie uitblijft. Creatief zijn betekent anders kijken, mogelijkheden zien waar een ander alleen onmogelijkheden ziet. Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en zo elkaar versterken. Publiek-Private Samenwerking en Publiek-Private Investeringen bieden vaak uitkomst.

Zaak voor de Sport is er voor de overheid en voor (commerciële) sportaanbieders. Voor (landschaps)architecten, voor projectontwikkelaars en voor woningcorporaties.
We willen een verbinding maken tussen verenigingen en beweeggroepen enerzijds en sportondernemers, zoals fitnesscentra en sportscholen, anderzijds.
We zien en benutten  de kansen die er liggen in leisure, toerisme en recreatie om niet alleen voor de lokale gemeenschap een volwaardig sport- en beweegaanbod te creëren, maar er ook een economische motor van te maken. Kortom: we zijn er voor al die organisaties die de waarde van sport en bewegen inzien, voor zichzelf en voor de samenleving.

Samenwerken met specialisten

Zaak voor de Sport houdt van een projectmatige aanpak, zodat we steeds per situatie kunnen bepalen wie het beste past bij de job en hoe we precies  toewerken naar een oplossing. Wij zoeken partijen op met specifieke expertise die waardevol zijn voor de sport. Zo werken we samen met Mockus, experts op het gebied van creatieve marketing en communicatie, met Heusschen Copier, gespecialiseerd in sportieve landschapsarchitectuur en Uniting Talent,  deskundig in het versterken van talent bij mensen.