Beleveniswereld

Stichting Daelzicht
Mensen met een beperking genieten van ontspanning en beweging en beleven een uitstapje op hun eigen manier. De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. Stichting Daelzicht wil daarom een faciliteit creëren om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren: een permanente beleveniswereld. Zaak voor de Sport organiseert samen met de Vlaamse trendwatcher Herman de Koning een ‘werveldenksessie’, oftewel een inspiratiesessie, waarbij betrokkenen enthousiast worden en het potentieel gaan zien van het plan. De projectontwikkelaar, directie en het bestuur van Daelzicht, een afvaardiging van Maasplassen en verschillende betrokken overheden gaan gezamenlijk aan de slag om tot ideeën te komen en voelen zich zo nauw betrokken bij het initiatief. Betrokkenen besluiten de input te gebruiken voor verdere uitwerking tot een businessplan.