Cursus bemiddelen bij samenwerking of fusies tussen verenigingen (gepland februari 2013)

Vierdaagse cursus voor professionals in sport en maatschappij
Sportorganisaties naar een waardevolle samenwerking of fusie loodsen

Meer doen met minder middelen vereist een op samenwerking gerichte aanpak. De landelijke overheid stuurt dan ook op samenwerking door de buurt en de gemeenschap centraal te stellen. De praktijk leert echter dat dit niet zonder slag of stoot gerealiseerd kan worden. Sport- en maatschappelijke organisaties zijn veelal afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Gedreven door betrokkenheid en emotie focussen zij met name op inhoud. Men erkent weliswaar de zin van samenwerking, maar vaak ontbreekt het aan de nodige expertise om deze te effectueren. Er is weinig zicht op elkaars activiteiten, waardoor onbegrip, verkeerde aannames en soms conflicten kunnen ontstaan. De cultuurverschillen tussen verenigingen en organisaties onderling bemoeilijken dan een constructieve dialoog.

Tijdens de vierdaagse cursus ontdekken deelnemers eerder in het proces waar op te focussen en te anticiperen op toekomstige barrières. Conflicten vormen niet langer een breekmoment, maar een basis voor constructieve dialoog. Complexe vragen leren ontrafelen en stap-voor-stap behandelen, waarbij alle betrokkenen zich prettig voelen. De cursus is in samenwerking met Uniting Talent ontwikkeld. Uniting Talent heeft hoogwaardige expertise in organisatie- en talentontwikkeling en heeft meer dan 20 jaar ervaring in huis. De cursus wordt geleid door zeer ervaren senior adviseurs en docenten.