Outdoor Motorsportpark Limburg

Landschapsarchitecten Heusschen Copier/ Stichting Outdoorpark Limburg
Landschapsarchitecten Heuschen Copier heeft plannen ontwikkeld voor Stichting Outdoorpark Limburg, gericht op de realisatie van een outdoor motorsportpark in een gesloten groeve. Zaak voor de Sport is gevraagd vanuit haar expertise aanvullende input te geven. Dit resulteert onder andere in suggesties voor locaties om het park te realiseren, oplossingen voor het vermijden van CO2- en geluidsoverlast en ideeën voor additioneel aanbod om de exploitatiemogelijkheden te vergroten. Ook draagt Zaak voor de Sport enkele potentiële co-investeerders aan uit de hoek van overheid en natuurorganisaties. Het resultaat is een businesscase, waarmee Heusschen Copier een completer beeld van de mogelijkheden kan schetsen en daarmee de haalbaarheid van het plan weet te versterken.