Stichting Ecsplore

Ecsplore is een stichting die combinatiefunctionarissen op de gebieden educatie, cultuur en sport in de regio Westelijke Mijnstreek (vooral Sittard-Geleen en Schinnen) inzet om jeugd en jongeren actief te maken op deze gebieden.

Om dit te bereiken werkt Ecsplore samen met diverse organisaties (professionele- en vrijwilligersorganisaties) op het gebied van sport, onderwijs en cultuur in de meest praktische zin.
De ambitie van Ecsplore is het vergroten en het versterken van de integratie en participatie van jeugd en jongeren in de samenleving op het gebied van sport en cultuur. Zaak voor de Sport BV levert een bijdrage middels coaching van de combinatiefunctionarissen.