Waarom we doen wat we doen

Waarom

‘Sport has the power to change the world.
It has the power to inspire.
It has the power to unite people in a way that little else does.
Sport can awaken hope where there was previously only despair.’

Met deze uitspraak onderstreepte Nelson Mandela op treffende en inspirerende wijze de enorme maatschappelijke kracht van sport. Het inspireert ons om in te zetten op samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en tussen onderwijs, zorg en sport. Om sport te gebruiken voor vitalisering van werknemers en mensen in hun kracht te zetten.